Zakres konsultacji

Konsultacje i porady w zakresie hematologii (chorób krwi i szpiku kostnego) osób dorosłych:

  • niedokrwistości (anemie) i inne nieprawidłowości w badaniu morfologicznym krwi
  • powiększone węzły chłonne, powiększona śledziona
  • choroby nowotworowe krwi (m.in. przewlekła białaczka limfocytowa, chłoniak Hodgkina
    i inne chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna)
  • małopłytkowości i inne zaburzenia krzepnięcia
  • trombofilie (nadkrzepliwości)


Konsultacje i porady w zakresie chorób wewnętrznych (internistyczne)