O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po stażu podyplomowym rozpocząłem pracę w II Oddziale Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Jednocześnie odbywałem studia doktoranckie na macierzystej uczelni, po których uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych. Po 5 latach pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.

Następnie podjąłem pracę w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach, gdzie uzyskałem kolejno specjalizacje z hematologii i transplantologii klinicznej.

W Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii diagnozuję i leczę pacjentów z nowotworami krwi (chłoniaki, białaczki, szpiczak plazmocytowy i in.) oraz uczestniczę w prowadzeniu badań klinicznych mających na celu ocenę skuteczności nowych metod leczenia pacjentów
z chorobami hematologicznymi.